• Câu hỏi:

  The earliest version of the list of the seven wonders of the world.

  • A. was compiled in the 2nd century BC
  • B. was compiled by Antipater of Sidon
  • C. only includes works located around the Mediterranean rim
  • D. all are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC