AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The ASEAN Declaration is about _______.

  • A. the cultures of all the members of the organization
  • B. the development of all countries allover the world
  • C. the aims and purposes of the organization
  • D. the laws of the members of the organization

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>