AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The AIDS _______ continues to spread around the world. Up to 4,000 people are infected with the HIV virus every single day.

  • A. treatment  
  • B. epidemic
  • C.  tsunami  
  • D. damage

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>