ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thay x bằng chữ số thích hợp để số \(\overline {x6257} \) chia cho 3 dư 1.

  • A. x = 1; 4; 7
  • B. x = 3; 6; 9
  • C. x = 0; 3; 6; 9
  • D. x = 2; 5; 8
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng các chữ số của số \(\overline {x6257} \) là: \(x+6+2+5+7=x+20.\)

  Để số \(\overline {x6257} \) chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3, hay x + 20 chia hết cho 3.

  Suy ra \(20+x=21; 20+x=24\) hoặc \(20+x=27.\)

  Để \(\overline {x6257} \) chia 3 dư 1 thì tổng các chữ số chia cho 3 cũng dư 1 . Do đó \(20+x=22; 20+x=25\) hoặc \(20+x=28.\)

  Ta có bảng sau:

  Vậy để số\(\overline {x6257} \) chia cho 3 dư 1 thì x = 2; 5; 8.

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 194313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)