• Câu hỏi:

  Thân mềm nào có vỏ cứng bọc ngoài?

  • A. Mực, ốc gai, trai.
  • B. Hến, sò huyết, ốc sên.
  • C. Bạch tuộc, ốc vặn, ốc ruộng.
  • D. Ốc hương, trai sông, mực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC