• Câu hỏi:

  Thân mềm có tập tính phong phú là do?

  • A. Có mắt dễ dàng nhìn thấy.
  • B. Có cơ quan di chuyển.
  • C. Được bảo vệ bằng vỏ đá vôi.
  • D. Hệ thần kinh phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC