YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {1 - 2x} \right)^{\frac{1}{3}}}\) là:

  • A. \(\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right)\) 
  • B.  \(\left( {0; + \infty } \right)\) 
  • C. \(\mathbb{R}\)
  • D. \(\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right]\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do \(\frac{1}{3}\) là số không nguyên nên hàm số xác định khi 

  \(1 - 2x > 0 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2} \)

  \(\Rightarrow x \in \left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right).\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF