AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể ?

  • A. Các cỏ gấu cùng bãi             
  • B. Các con cá cùng ao 
  • C. Các con Ong cùng tổ            
  • D. Các cây thông trong rừng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>