AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là: 

  • A. E = 0,450 (V/m).
  • B. E = 0,225 (V/m).
  • C. E = 4500 (V/m).
  • D.  E = 2250 (V/m).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn: Áp dụng công thức \(E = {9.10^9}\frac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\) 

  với Q = 5.10-9 (C), r = 10 (cm) = 0,1 (m).

  Suy ra E = 4500 (V/m).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>