AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác động lớn nhất của đô thị hoá đến phát triển kinh tế của nước ta là:

   

  • A. Tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân
  • B. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật
  • C. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • D. Thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>