ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện \(\left| {z - i} \right| = 1\) trên mặt phẳng phức.

  • A. Đường thẳng đi qua hai điểm \(A(1;1)\) và \(B(-1;1)\)
  • B. Hai điểm \(A(1;1)\) và \(B(-1;1)\)
  • C. Đường tròn tâm \(I(0;1)\) bán kính \(R=1\)    
  • D. Đường tròn tâm \(I(0;-1)\) bán kính \(R=1\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(z = x + yi\left( {x,y \in \mathbb{R}} \right)\), khi đó   

  \(\left| {z - i} \right| = 1 \Leftrightarrow \left| {x + \left( {y - 1} \right)i} \right| = 1 \Leftrightarrow \sqrt {{x^2} + {{\left( {y - 1} \right)}^2}}\) \(= 1 \Leftrightarrow {x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 1\)

  Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đừờng tròn tâm I(0;1) bán kính R=1.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA