AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

  • A. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
  • B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
  • C. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
  • D. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>