YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào xảy ra do:

  • A. Sự khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
  • B. Sự khuếch tán từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
  • C. Nồng độ CO2 trong phế nang cao hơn trong máu nên CO2 ngấm từ máu vào phế nang
  • D. Nồng độ O2 trong phế nang thấp hơn trong máu nên O2 ngấm từ phế nang vào máu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>