AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự phóng điện thành miền, nếu giảm áp suất rất thấp cỡ 10-3 mmHg thì có hiện tượng gì? 

  • A. Miền tối catốt giảm bớt
  • B. Cột sáng anốt chiếm toàn bộ ống khí
  • C. Miền tối catốt chiếm toàn bộ ống khí
  • D. Cột sáng anốt giảm bớt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>