• Câu hỏi:

  Sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào những nhân tố nào

  • A. Tự nhiên
  • B. Kinh tế xã hội
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC