• Câu hỏi:

  Sự hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và hệ thần kinh đối giao cảm có mối quan hệ như thế nào?

  • A. Hỗ trợ lẫn nhau
  • B. Kích thích lẫn nhau
  • C. Đối lập nhau
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC