• Câu hỏi:

  Sự áp đặt nối sống, văn hoá của các siêu cường sẽ gây ra những thách thức gì? 

  • A. Giá trị đạo đức biến đổi theo hướng xấu
  • B. Đánh mất bản sắc dân tộc
  • C. Mất đi bản sắc văn hóa
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC