AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Stamp collecting is commonly regarded as a hobby because_______

  • A. people can make a living at it
  • B. people find it enjoyable
  • C. people find it profitable
  • D. people find it easy to pursue

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA