AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Soon after Mel has finished his thesis, he will leave for Boston, where he has a job waiting on him.

  • A. has finished
  • B. will leave
  • C. where
  • D. on him

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  on him ---> for him

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA