ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Solar energy is not only plentiful and infinite = ______ but also clean and safe.

   

  • A. boundless
  • B. unlimited
  • C. uncountable
  • D. inflexible

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  infinite = unlimited: không giới hạn, vô tận

  Dịch: Nguồn năng lượng mặt trời không chỉ dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>