ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào?

  • A. Không còn mang tính giai cấp.
  • B. Là nền dân chủ phi lịch sử.
  • C. Là nền dân chủ thuần tuý.
  • D. Là nền dân chủ rộng rãi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1