• Câu hỏi:

  Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết luợng triglixerit có trong 1g chất béo đuợc gọi là chỉ số este của loại chất béo đó. Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin.

  • A. 160
  • B. 168
  • C. 170
  • D. 178

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  trong 1g chất béo có 0.89g tristearin  ⇒  n tristearin = 0.001mol
  (C17H35COO)3C3H5 +3KOH ->3C17H35COOK +C3H5(OH)3
  n KOH =3.0.001=0.003(mol) vậy KOH=0.003.56=0.168=168mg
  Vậy chỉ số este của chất béo là 168

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC