ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}
  {u_4} - {u_2} = 72\\
  {u_5} - {u_3} = 144
  \end{array} \right.\) là:

  • A. 2
  • B. 12
  • C. 24
  • D. 0
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {u_4} - {u_2} = 72\\
  {u_5} - {u_3} = 144
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {u_1}.{q^3} - {u_1}.q = 72\\
  {u_1}.{q^4} - {u_1}.{q^2} = 144
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {u_1}\left( {{q^3} - q} \right) = 72\\
  {u_1}\left( {{q^4} - {q^2}} \right) = 144
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Giải hệ ta được \({u_1} = 12,q = 2\)

  Vaywj số hạng đầu tiên của cấp số nhân là 12

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 47083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1