YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ 

  • A. giá trị tức thời của điện áp xoay chiều.   
  • B. giá trị trung bình của điện áp xoay chiều
  • C. giá trị cực đại của điện áp xoay chiều.    
  • D. giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA