AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số dân của vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2006 là hơn  

  • A. 15,4 triệu người
  • B. 16,4 triệu người
  • C. 17,4 triệu người
  • D. 18,4 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA