AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 

  • A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính
  • B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính
  • C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị  
  • D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>