AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

  • A. Trực phân và giảm phân.
  • B. Giảm phân và nguyên phân.
  • C. Trực phân và nguyên phân.
  • D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>