YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She is _______ a spectator.

  • A. more an athlete than
  • B. more of an athlete than
  • C. an athlete more than
  • D.  an athlete of more than

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA