YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She is a foreigner because she needs a visa to stay in this country.

  • A. a foreigner
  • B. because
  • C. needs
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  because ---> so

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA