YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau khi thiết lập công thức tính toán, một ô trong Excel xuất hiện dữ liệu dạng ######, hãy chọn cách giải quyết hợp lý nhất:

  • A. Thiết lập lại công thức tính toán
  • B. Định dạng lại kiểu dữ liệu
  • C. Tùy trường hợp cụ thể
  • D. Mở rộng vùng chứa dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mở rộng vùng chứa dữ liệu

  RANDOM

Mã câu hỏi: 11433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA