ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng trình tự thời gian sáng tác của các tập thơ đó?

  • A. Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.
  • B. Việt Bắc, Từ ấy, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.
  • C. Ra trận, Từ ấy, Việt Bắc, Máu và hoa, Gió lộng.
  • D. Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.   
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1