YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Con đường thơ của Tố Hữu được đánh dấu bằng 5 tập thơ chính. Sắp xếp nào sau đây đúng trình tự thời gian sáng tác của các tập thơ đó?

  • A. Từ ấy, Việt Bắc, Ra trận, Gió lộng, Máu và hoa.
  • B. Việt Bắc, Từ ấy, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.
  • C. Ra trận, Từ ấy, Việt Bắc, Máu và hoa, Gió lộng.
  • D. Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF