• Câu hỏi:

  Sản lượng lương thực của Trung Quốc cao nhất thế giới, nguyên nhân chủ yếu là do

  • A. Số dân đông nhất thế giới.  
  • B. Quỹ đất nông nghiệp lớn nhất thé giới.  
  • C. Năng suất trồng cây lương thực cao nhất thế giới.
  • D. Các thành tựu trong cải cách nông nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC