• Câu hỏi:

  Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

  • A. Có tiềm năng dầu khí lớn.
  • B. Phát triển và những nước công nghiệp mới.
  • C. Có trữ lượng than lớn.
  • D. Có nhiều sông lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC