ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức: \(Q = \frac{{{x^2} + 2\sqrt 3 x + 3}}{{{x^2} - 3}};\,\,x \ne \sqrt 3 \)

  • A. \(Q = \frac{{x + \sqrt 3 }}{{x - 3}}\)
  • B. \(Q = \frac{{\sqrt 3 }}{{x - 3}}\)
  • C. \(Q = \frac{{x - \sqrt 3 }}{{x + \sqrt 3 }}\)
  • D. \(Q = \frac{{x + \sqrt 3 }}{{x - \sqrt 3 }}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 43083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1