AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rượu etylic phản ứng được với natri là do:

  • A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.
  • B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.
  • C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.
  • D. Trong phân tử có nhóm – OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>