ADMICRO
VIDEO
 • Identify the one underlined word or phrase A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  Richard said the play was very entertaining and he recommended to see it.

  • A. said
  • B. entertaining
  • C. recommended
  • D. to see

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  to see ---> seeing

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON