• Câu hỏi:

  Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong

  • A. Phạm vi của tất cả các địa quyển.
  • B. Toàn bộ vỏ trái đất.
  • C. Toàn bộ vỏ trái đất và vỏ địa lí.
  • D. Toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lanh thổ trong lớp vỏ địa lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC