• Câu hỏi:

  Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

  • A. Năng suất cây trồng.
  • B. Sự phân bố cây trồng.
  • C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
  • D. Tất cả yếu tố trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC