AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quỹ đạo chuyến động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang có dạng ?

  • A. Chuyển động tròn 
  • B. Chuyển động thẳng
  • C. Chuyển động cong
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>