AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 10 cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kì dao động bằng 

  • A. 10 cm           
  • B. 5 cm           
  • C. 40 cm           
  • D. 20 cm           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quãng đường đi được của vật trong một chu kì là s=2.l=2.10=20 cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>