AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quân Lương do tướng Trần Bá Tiên tấn công Vạn Xuân, thế giặc mạnh, Lý Nam Đế rút quân về: 

  • A. Sông Tô Lịch (Hà Nội), Gia Ninh (Việt trì), Hồ Triển Việt (Vĩnh Phúc)
  • B. Lạng Sơn, Thái Nguyên
  • C. Tuyên Quang, Yên Bái
  • D. Sông Tô Lịch, đầm Dạ Trạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>