YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quan điểm sáng tác văn chương nào sau đây không đúng với quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh?

  • A. Người xem văn nghệ là một hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng.
  • B. Người luôn quan niệm văn chương phải có tính chân thật. Tính chân thật được xem là thước đo giá trị cho các tác phẩm văn chương nghệ thuật.
  • C. Người đặc biệt chú ý đến đối tượng thưởng thức. Văn chương trong thời đại cách mạng phải coi quảng đại quần chúng là đối tượng phục vụ. 
  • D. Trong sáng tác văn học, Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng yếu tố nội dung tư tưởng, coi nội dung tư tưởng là yếu tố có vai trò quan trọng, chi phối các yếu tố khác và là việc đầu tiên mà người nghệ sĩ cần xác định trước khi bắt tay vào việc sáng tạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF