AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh, thành phố nào của nước 
  ta? 

  • A. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi
  • B. Tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đã Nẵng
  • C. Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng
  • D. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>