ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong?

  • A. Riboxom
  • B. Tế bào chất
  • C. Ti thể
  • D. Nhân tế bào
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1