AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình oxi hoá các chất hữu cơ mà chất nhận  điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là?

  • A. Lên men
  • B. Hô hấp hiếu khí
  • C. Hô hấp 
  • D. Hô hấp kị khí 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>