AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? 

  • A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
  • B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
  • C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động. 
  • D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>