AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quả đơn tính là quả được tạo ra do:

  • A. Không có sự thụ tinh
  • B. Không có sự thụ phấn
  • C. Xảy ra sự thụ phấn nhưng không qua thụ tinh
  • D. Xảy ra sự thụ phấn dẫn đến thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>