ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:

  • A. \(C{H_2} = C{H_2}\)
  • B. \(C{H_2} = CHCl\)
  • C. \({C_6}{H_5}CH = C{H_2}\)
  • D. \(C{H_2} = CH - CH = C{H_2}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Polime và Vật liệu Polime

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1