ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Please taste = ________ the soup and tell me if it needs more salt.

  • A. eat or drink a little of something
  • B. give a certain feeling when you put it in your mouth
  • C. use your teeth to make food soft
  • D. drink something slowly, taking only a little each time

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT