AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế:

  • A. kim loại mà ion dương của nó có tính oxy hóa yếu. 
  • B. kim loại có tính khử yếu.
  • C. kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn2+/Zn.
  • D. kim loại hoạt động mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>